Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurders.

Een appartement kan enkel gereserveerd worden door de betaling van 50% van het afgesproken huurbedrag.

De totale huurprijs moet uiterlijk 12 weken voor de aanvang van de huur betaald worden. Eindschoonmaakkosten en de waarborgkosten worden bij aankomst in het appartement betaald. De huurders ontvangen een bevestiging van reservering en een betalingsbewijs per email of per post.

 • Er wordt € 70,- berekend voor de eindschoonmaak na uw vertrek
 • De waarborgsom bedraagt € 200,-

De waarborgsom wordt terugbetaald bij sleutelteruggave, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij vertrek wordt het appartement, het meubilair, de diverse toestellen e.d. door de huurder schoon en netjes achtergelaten. Dieren zijn niet toegestaan. Roken in het appartement is niet toegestaan, behalve op het balkon.

Het maximaal aantal personen in het appartement is twee personen, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst met de verhuurder. Voor elke extra persoon brengen wij in principe €12.50 per dag in rekening.

De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor:

 • ongevallen, verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
 • schade aan derden.
 • verlies van persoonlijke eigendommen.
 • geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om het appartement.
 • diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, aan huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in en om het gehuurde appartement, de zwembaden, terrassen en gebouwen.
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het appartement, tijdelijke uitval of storingen in en om het appartement van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het appartement.
 • schade of letsel als gevolg van het gebruik van het appartement, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het appartement.
 • fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.
 • ongevallen in of om het appartement kunnen de eigenaars niet aansprakelijk gesteld worden.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

Het meenemen en gebruiken van eigen elektrische apparaten is niet toegestaan, met uitzondering van mobiele telefoons, tablets en andere kleine electronica. De appartementen zijn voorzien van alle benodigdheden voor een aangenaam verblijf.

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. Verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk bevestigd.
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur het appartement betreden. Indien het appartement reeds gereed is kunt u direct bij aankomst het appartement betreden.
Op de dag van vertrek dient u uiterlijk 10.00 uur het appartement te verlaten. Indien er voor die dag geen nieuwe huurders zijn kunt u in overleg het appartement wat later op de dag verlaten.

Annuleren
Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders in de overeenkomst aangegeven:

In geval van annulering meer dan 12 weken voor de verhuurperiode, wordt het voorschot niet terugbetaald.

In geval van annulering minder dan 12 weken voor de verhuurperiode blijft de volledige verhuurprijs verschuldigd. Dit geldt ook bij eventueel verlate aankomst of vroegtijdig vertrek uit het appartement.

In het geval van een negatief reisadvies (code rood), is het mogelijk om het betaalde bedrag te gebruiken als tegoed voor een nieuwe reservering binnen één jaar. 

We raden u aan om een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent.

%d bloggers liken dit: